Welcome !

 

Welkom !

 

This site is now loading ...

 

Deze site wordt nu geladen ...

 

In the meantime we can tell you that ...

We repair and produce all kinds of Neon.
Together with our own Design Studio we
are a one stop Neon Shop.

Our Glass Artist and Designers work on
projects all over the world,
doing art, decoration and
p.o.p. Signs.

The page you will see after this, 
contains two Flash-movies.
If you do not see 
anything happen on this page, you'll need 
to go to the www.macromedia.com site to 
download the plugin.

These pages are best viewed with 
a res. of at least 800 x 600, and with 
Internet Explorer 4.0 +; 
we will update this site for
  Netscape users soon !


Have fun browsing our site !


Intussen kunnen wij u vertellen ...

Wij produceren en repareren alle Neons.
Doordat wij ook zelf ontwerpen kunt bij ons
terecht van concept tot
eindprodukt
.

Onze blazers en ontwerpers hebben een ruime
ervaring in zowel decoratie als point of sale
Neons.

De pagina die u straks zult zien, bevat twee Flash-movies. Als u daar niets ziet gebeuren, kunt u het beste naar de www.macromedia.com site gaan om de benodigde plugin op te halen.

Deze site is het best te bekijken met een resolutie van minstens 800 x 600, en met Internet Explorer 
4.0 of hoger; de site wordt nog geoptimaliseerd 
voor Netscape gebruikers !

Momenteel is deze site nog in het Engels;
spoedig zal hij ook in het Nederlands
beschikbaar zijn.